Juridisk Service till Rådgivare

STARTA KOOPERATIV DRIVA KOOPERATIV AVVECKLA KOOPERATIV

Gör juridiktestet!

Rådgivare på Coompanion ska som en del av diplomeringen genomföra det här testet.

Starta testet!

Litteraturtips

Lagen om ekonomiska föreningar, En kommentar, av Anders Mallmen

Bolag, Föreningar och Stiftelse, av Carl Hemström

Handboken för ekonomiska föreningar, Magnus Andersson och Yngve Karlsson

Se video här

Juridisk rådgivningsresurs på Google Drive

Inte fullständigt sorterat och säkert med en del inaktuellt – här är mappen på Google Drive som rymmer allt som tidigare fanns på extern juridikwebb.

Till juridisk rådgivningsresurs på Driven