Avtal

Här finner du olika exempel på avtal. En expertgrupp inom Coompanion har också tagit fram en handledning för avtalsrätt.

Handledning för avtalsrätt