Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda.

Arbetsrätten omfattas inte bara av lagar utan även av avtal som tex kollektivavtal och anställningsavtal. En central arbetsrättslig lag är MBL som bland annat innehåller regler om kollektivavtal. Nedan följer länkar till några arbetsrättsliga lagar som kan vara bra att ha koll på.