Associationsrätt

Association betyder sammanslutning.

Associationsrätten reglerar olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften.

Privaträttsligt har vi två grundtyper av associationer, bolag och föreningar. Gemensamt för dessa associationer är då att det föreligger ett avtal om samverkan för ett gemensamt angivet ändamål. Bolagen kan vi grovt dela upp i enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Föreningar kan vi grovt dela upp i ideella och ekonomiska föreningar. 

Som Coompanionrådgivare är det bra att känna till skillnaden mellan de olika formerna för samverkan.

Det finns även en särskild form, som kan vara bra att känna till, kallad stiftelse, som egentligen inte är en association i vanlig mening då den inte har några medlemmar.

Nedan har du länkar till lagtexter om de olika associationerna

Handelsbolag och enkla bolag

Aktiebolagslagen

Lagen om ekonomisk förening (ej uppdaterad)

Stiftelselag